4 CÁCH ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ CHẠY QUẢNG CÁO PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP

    Hiện nay, chạy quảng cáo là phương pháp Marketing khá phổ biến và được nhiều nhà quảng cáo lựa chọn. Trước khi thực hiện chạy quảng cáo, các advertiser luôn phải tính toán chi phí chạy quảng cáo phù hợp. Chi phí chạy quảng cáo không phải là một con số nhỏ phải không nào? Vậy các nhà quảng cáo đã ước lượng chi phí quảng cáo theo những cách nào?

1. Ước lượng dựa trên ngân sách của đối thủ

    Cách đầu tiên đó là chi tiền quảng cáo tương xứng với chi phí quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Cách ước lượng ngân sách này dựa trên lập luận sau: “Khi doanh nghiệp chi ngân sách tiếp thị thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp có thể bị tụt doanh số bán hàng, lợi nhuận và đánh mất dần thị phần của mình”.

    Các doanh nghiệp tính toán ngân sách dựa theo cách này thường lo sợ rằng: Nếu họ không quảng cáo, họ sẽ chẳng bán được hàng. Khi họ quảng cáo nhiều hơn, họ sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Vị thế của doanh nghiệp sẽ tụt đi khi đối thủ cạnh tranh chi nhiều tiền hơn.

2. Chi ngân sách quảng cáo dựa trên một tỉ lệ nhất định

    Doanh nghiệp sẽ quyết định chi ra cụ thể bao nhiêu % để đóng góp vào ngân sách tiếp thị. Và ban giám đốc của công ty sẽ quyết định tỉ lệ này là bao nhiêu dựa trên các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty, các nguồn lực của doanh nghiệp, các mục tiêu ưu tiên và xem xét mục tiêu của hoạt động quảng cáo lần này là gì. Khi đã xem xét kĩ các yếu tố trên, doanh nghiệp sẽ chi ngân sách quảng cáo với một tỉ lệ nhất định.

3. Chi ngân sách dựa trên phần trăm doanh số bán hàng

    Cách tính chi phí chạy quảng cáo này dựa trên % doanh số bán hàng. Cách tính ngân sách này ra đời bởi mối quan hệ mật thiết giữa tiếp thị và bán hàng. Hoạt động quảng cáo, tiếp thị phải thực sự đẩy mạnh doanh số bán hàng. Ví dụ khi doanh nghiệp có doanh số bán hàng là 80 tỷ đồng và tỷ lệ % chi ra cho hoạt động quảng cáo là 10%, thì ngân sách cho quảng cáo là 8 tỷ đồng. Cách ước lượng ngân sách quảng cáo này hiện nay khá phổ biến và tỏ rõ sự hiệu quả khi mà quảng cáo phải đưa về doanh thu cho doanh nghiệp.

4. Chi ngân sách dựa trên kỳ vọng

    Chi ngân sách tiếp thị dựa trên kỳ vọng phát triển của doanh nghiệp. Các kỳ vọng của doanh nghiệp có thể là đẩy mạnh doanh số, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm mới,… Khi doanh nghiệp có những kỳ vọng trên thì họ nhất định sẽ bỏ ra chi phí chạy quảng cáo. Kỳ vọng càng lớn thì chi phí chạy quảng cáo doanh nghiệp bỏ ra càng cao và ngược lại. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp muốn tăng thị phần hoặc doanh số lên 100% thì việc gia tăng ngân sách tiếp thị là cần có.

    Ngoài 4 cách ước lượng trên thì khi tính chi phí chạy quảng cáo, các doanh nghiệp cũng có sự điều chỉnh linh hoạt dựa căn vào ngành nghề, lĩnh vực đang kinh doanh.