*Tăng số cuộc gọi với AdWords*

Tiện ích quảng cáo cung cấp thêm thông tin và cho phép mọi người thực hiện hành động trực tiếp từ kết quả tìm kiếm. Dưới đây là một số mẹo giúp cho tiện ích của bạn hấp dẫn nhất có thể.

1. Hiểu về các lợi ích của tiện ích quảng cáo trong AdWords

Bật tất cả các tiện ích phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Lý do: Tiện ích quảng cáo làm cho quảng cáo hữu ích hơn và hấp dẫn hơn với người dùng, đồng thời còn giúp quảng cáo của bạn nhận được thêm nhấp chuột.

Kiểm soát CPC với giá thầu của bạn, không phải bằng cách xóa tiện ích.
Lý do: Bạn thường có thể nhận được cùng một số lượng nhấp chuột với ít tiền hơn bằng cách sử dụng tiện ích quảng cáo.

Hãy làm cho tiện ích của bạn có liên quan và có chất lượng cao nhất có thể. 
Lý do: Tiện ích được tự động chọn dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả hiệu suất trước đó, bối cảnh của người dùng và không gian có sẵn.

2. Quản lý tiện ích quảng cáo của bạn trong AdWords

Biết những tiện ích quảng cáo nào yêu cầu bảo trì và cập nhật. 
Lý do: Một số tiện ích được tự động, nhưng không phải tất cả. Hãy tự tạo cơ hội tốt cho mình để thành công bằng cách triển khai những việc bạn có thể làm.

Bật các tiện ích quảng cáo này ở cấp chiến dịch (hoặc thậm chí là cấp nhóm quảng cáo)

Tiện ích liên kết trang web

Áp dụng ít nhất 6 tiện ích liên kết cho mỗi chiến dịch cho cả chuẩn và ưu tiên trên thiết bị di động - tốt hơn hết là 10 tiện ích liên kết cho mỗi chiến dịch để hệ thống có thể xoay vòng những tiện ích liên kết trang web tốt nhất cho từng phiên đấu giá.
Bao gồm thêm chi tiết (đặc biệt cho các chiến dịch và từ khóa mà bạn muốn chúng xuất hiện ở đầu kết quả).

Tiện ích cuộc gọi

Nếu các dịch vụ sản phẩm của bạn tương đối khác nhau về giá trị, hãy xem xét thiết lập các số điện thoại khác nhau trên các dịch vụ đó.
Tiện ích chú thích (cũng có thể được thêm vào ở cấp tài khoản).

Thử bật 4 tiện ích chú thích trên mỗi nhóm quảng cáo/chiến dịch/tài khoản (hiển thị tối thiểu là 2 tiện ích chú thích).

Làm nổi bật các thuộc tính quan trọng của công ty khác với những thuộc tính đã được đề cập trong quảng cáo/liên kết trang web của bạn.

Đoạn nội dung có cấu trúc

Viết giá trị đoạn nội dung ngắn hơn (từ 12 ký tự trở xuống) cho các chiến dịch chạy trên thiết bị di động.

Bao gồm càng nhiều đoạn nội dung có liên quan càng tốt cho từng tiêu đề.

Bật các tiện ích quảng cáo này ở cấp tài khoản.

Tiện ích vị trí

Lọc ra các vị trí không phù hợp để hiển thị ở cấp chiến dịch.

Tiện ích đánh giá

Nhớ làm mới bài đánh giá nào bạn sử dụng thường xuyên.

Tiện ích ứng dụng

Một số tiện ích quảng cáo tự động hiển thị nếu bạn đủ điều kiện.

Tiện ích xếp hạng người bán.

Tiện ích lượt truy cập trước.

Tiện ích xếp hạng người tiêu dùng.

Tiện ích trích đoạn nội dung có cấu trúc động.

3. Báo cáo và cải tiến tiện ích quảng cáo của bạn trong AdWords

Theo dõi mức độ phù hợp của tiện ích quảng cáo.

Lý do: Bạn sẽ không tự động nhận được số lần hiển thị chỉ bởi vì bạn đã thiết lập tiện ích quảng cáo.

Tìm hiểu điều gì thu hút khách hàng dựa trên hiệu suất của các tiện ích. 

Lý do: Tiện ích quảng cáo được tối ưu hóa tự động nhưng bạn vẫn có thể xem xét hiệu suất của chúng. Bằng cách xem điều gì thúc đẩy CTR hoặc mức tăng chuyển đổi, bạn có thể có được thông tin chi tiết về khách hàng của mình.

Tìm hiểu thêm về công ty TNHH công nghệ mạng Sinbad.