CÁC MỤC TIÊU QUẢNG CÁO SẼ ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG NĂM 2022

    Để có thể liên kết tốt hơn với các mục tiêu chính của chiến dịch quảng cáo, Facebook vừa thông báo cập nhật quy trình thiết lập chiến dịch mới.

    Facebook cho biết họ đang thực hiện một số thay đổi lớn đối với danh sách các mục tiêu quảng cáo (ad objective) của mình trong Trình quản lý quảng cáo (Ads Manager) để đơn giản hóa và hợp lý hóa quá trình thiết lập chiến dịch.

Việc thay đổi việc nhắm mục tiêu Facebook Ads được xem là dấu hiệu xu hướng mới 2022

    Mức độ chính xác nhắm mục tiêu cao sẽ hỗ trợ việc tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa cao. Từ đây việc này sẽ cho phép người dùng tương tác có giá trị và có liên quan.

    Đồng thời, hiện nay sự nhạy cảm của người dùng ngày càng tăng cao. Đặc biệt, khi mọi người được xác định dựa trên mối liên hệ của họ với các nguyên nhân xã hội, tình trạng sức khỏe hoặc đặc điểm nhân khẩu học.

    Do đó, Facebook đang hạn chế các tùy chọn quảng cáo khác nhau. Để từ đây nền tảng sẽ không cho phép nhắm mục tiêu dựa trên các thông số nhạy cảm này nữa.

Các thay đổi sẽ không hoàn toàn phổ biến thông qua hệ sinh thái Meta

    Đối với các bộ quảng cáo được tạo trước ngày 19.1, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa cấp chiến dịch. Có thể kể đến như số tiền ngân sách hoặc tên chiến dịch cưa bạn. Mà những hành động này sẽ không ảnh hưởng đến việc nhắm mục tiêu cho đến ngày 17/3.

    Tuy nhiên, các chỉnh sửa ở cấp bộ quảng cáo sẽ kích hoạt các thay đổi đối tượng khác nhau.

    Tương tự, nếu một tập hợp quảng cáo bị tạm dừng trước ngày 17/3 bởi bạn. Khi được kích hoạt lại, các thay đổi nhắm mục tiêu mới sẽ có hiệu lực.

    Do đó, sau ngày 17/3, bạn sẽ không thể chỉnh sửa các chiến dịch trước đó sử dụng cài đặt nhắm mục tiêu không dùng nữa.

    Để có thể thực hiện các thay đổi ở cấp chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo. Bạn buộc cần phải sửa đổi cài đặt nhắm mục tiêu chi tiết trước ngày 17/3 để có thể tiếp tục nhắm mục tiêu.