ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHIẾN LƯỢT MARKETING KHÔNG PHÂN BIỆT

 Marketing không phân biệt (undifferentiated marketing) hay còn được gọi là marketing đại chúng. Trái ngược với marketing phân biệt, marketing không phân biệt xoá nhoà rào cản giữa các phân khúc khách hàng. Đích đến của phương thức marketing này là làm hài lòng số đông trong nhóm khách hàng mục tiêu.

 Mục tiêu của chiến lược marketing không phân biệt không phải làm hài lòng mọi khách hàng mục tiêu. Phương thức này nhắm đến làm hài lòng đại đa số khách hàng ở một thị trường nhất định, marketing không phân biệt có cái nhìn toàn cảnh hơn và đáp ứng nhu cầu của phần lớn thị trường.

 Ưu và nhược điểm của marketing không phân biệt

 Không có chiến lược marketing nào là hoàn hảo. Mỗi một chiến lược marketing lại có ưu và nhược điểm riêng. Tương tự, marketing không phân biệt cũng có những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần thay thế.

 Ưu điểm:

  Tiết kiệm chi phí

  Khả năng tiêu chuẩn và đồng bộ hóa dễ dàng

  Dễ tiến vào các thị trường nhạy cảm về giá do là mặt hàng thiết yếu

 Nhược điểm:

  Khó tạo ấn tượng với khách hàng ở một phân khúc cụ thể

  Khó cạnh tranh do thị trường lớn, bỏ qua nhu cầu riêng biệt của những thị trường có nhu cầu riêng

  Khó đối phó rủi ro khi gặp khó khăn, khó thay đổi để thích nghi vì quy mô lớn.

 Từ ưu và nhược điểm trên có thể rút ra kết luận rằng marketing không phân biệt ưu tiên các “ông lớn” cả về tiềm lực kinh doanh đến danh tiếng nhất định trong ngành hàng. Chiến lược marketing này thường là “sân chơi” của riêng các nhãn hàng nhiều kinh nghiệm, mục tiêu nhắm đến là toàn bộ thị trường hoặc trở thành thương hiệu “quốc dân”.