QUẢNG CÁO FACEBOOK THÚC ĐẨY NGƯỜI DÙNG TÌM KIẾM TRỰC TUYẾN

    Để lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo tốt, các nhà quảng cáo cần tìm hiểu những gì thúc đẩy các khách hàng tìm kiếm thông tin và click chuột vào các quảng cáo, xa hơn nữa là mua hàng. Qua phân tích từ nghiên cứu lập kế hoạch kênh chéo cho giai đoạn tìm kiếm của Facebook IQ, Quảng cáo Facebook có tác động thúc đẩy người dùng tìm kiếm trực tuyến.

Quảng cáo Facebook giúp chi tiêu quảng cáo hiệu quả hơn

    Cách tiếp xúc với quảng cáo trên Facebook có thể ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm của mọi người và tác động đến hiệu suất chiến dịch tìm kiếm trên thiết bị di động và máy tính bàn. Họ nhận thấy rằng các chiến dịch quảng cáo trên Facebook có thể giúp tối ưu chi phí mỗi nhấp chuột, tăng tỷ lệ nhấp. Hơn nữa quảng cáo Facebook nâng cao hiệu quả cho quảng cáo tìm kiếm có trả tiền và tăng khối lượng lưu lượng truy cập đến các trang web của nhà quảng cáo.

    Facebook IQ đã tiến hành phân tích tổng hợp hơn 200 nghiên cứu về nâng cao thương hiệu và chuyển đổi trong ngành Hàng tiêu dùng đóng gói, Giải trí, Công nghệ và Bán lẻ… kết quả cho thấy, trong số những người có thể nhìn thấy trên Facebook, các lượt truy cập trang web được giới thiệu tìm kiếm đã tăng lên nhờ quảng cáo Facebook.

Quảng cáo Facebook tối ưu hóa các điểm tiếp xúc khác

    Trung bình, quảng cáo trên Facebook thúc đẩy cho hơn 19% lượt truy cập trang web được tìm kiếm không phải trả tiền và thêm 10% cho lượt truy cập được tìm kiếm có trả tiền so với khi mọi người không nhìn thấy quảng cáo Facebook.

    Các tìm kiếm và nhấp chuột gia tăng được thúc đẩy bởi quảng cáo Facebook có khả năng thực hiện hành động trên trang web trong suốt thời gian truy cập của họ (bao gồm mua hàng, thêm mặt hàng vào giỏ hàng và xem nội dung cụ thể). Trung bình, cứ 1 trong số 2 người được khảo sát có lượt truy cập trang web tìm kiếm gia tăng được thúc đẩy bởi quảng cáo Facebook dẫn đến một hành động khác trên trang web bán hàng.

    Ngoài việc tăng lưu lượng truy cập trang web thông qua tìm kiếm, Facebook đã thúc đẩy khách hàng tiềm năng chất lượng cao thông qua tìm kiếm sau đó được chuyển đổi cao.

    Trong thế giới đa kênh, việc sử dụng tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng giúp tận dụng tối đa mọi chi phí và hiệu quả quảng cáo.

    Quảng cáo Facebook Ads cung cấp giá trị gia tăng trên toàn bộ kế hoạch Marketing, có khả năng giúp tăng hiệu quả của các kênh tìm kiếm. Đồng thời Quảng cáo Facebook thúc đẩy mua hàng và mang sản phẩm tới đối tượng mục tiêu của bạn. Đây chính là một kênh quảng cáo đáng đầu tư cho các doanh nghiệp trong thế giới đa kênh hiện nay.