GOOGLE: KHÔNG CÓ GIỚI HẠN NÀO CHO THẺ TIÊU ĐỀ

    Các tiêu chuẩn ngành về độ dài thẻ tiêu đề được tạo ra do các yếu tố bên ngoài và không phụ thuộc vào đề xuất của Google. 

 Thẻ tiêu đề nên dài bao nhiêu? 

    Về mặt kỹ thuật, thẻ tiêu đề được đo bằng pixel. Thông thường, các thẻ tiêu đề được khuyến nghị có độ dài từ 50 đến 70 ký tự.

    Các giới hạn ký tự đó dựa trên cách tiêu đề hiển thị hợp lý trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

    Các thẻ tiêu đề dài hơn những gì Google hiển thị trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) sẽ bị cắt bỏ, có nghĩa là không ai có thể đọc thẻ tiêu đề đầy đủ trong SERP nếu thẻ dài hơn khoảng 70 ký tự.

    Nhiều SEO và các trang web SEO đề xuất độ dài thẻ tiêu đề khoảng 50 đến 70 ký tự vì đó là những gì Google hiển thị trong SERPs.

    Tuy nhiên, nguyên tắc này không phải do Google đề xuất cho cộng đồng SEO. Độ dài từ 50 đến 70 ký tự cho tiêu đề là thứ mà cộng đồng SEO đã tự “áp đặt” như một tiêu chuẩn dựa trên những gì Google có thể hiển thị thân thiện trên thiết bị di động và máy tính để bàn.

 Độ dài thẻ tiêu đề được đề xuất của ngành SEO

+ Đề xuất thẻ tiêu đề Moz

   Đề xuất độ dài thẻ tiêu đề của Moz là 50-60 ký tự và Moz lưu ý chính xác rằng không có giới hạn thực tế về số lượng ký tự có thể được sử dụng.

  “Độ dài tiêu đề tối ưu, Google thường hiển thị 50 – 60 ký tự đầu tiên của thẻ tiêu đề. Nếu bạn giữ tiêu đề của mình dưới 60 ký tự, khoảng 90% tiêu đề của bạn có thể hiển thị đúng cách.

   Không có giới hạn ký tự chính xác vì các ký tự có thể khác nhau về chiều rộng và tiêu đề hiển thị của Google đạt tối đa (hiện tại) là 600 pixel”.

+ Đề xuất thẻ tiêu đề Ahrefs

   Ahrefs khuyến nghị rằng thẻ tiêu đề nên nằm trong khoảng 50 đến 60 ký tự, không có bất kỳ cảnh báo nào về việc không có giới hạn ký tự thực tế như Moz đã ghi lại.

   “Google bắt đầu cắt các thẻ tiêu đề trong SERP sau khoảng 50 – 60 ký tự. Điều này thực sự đề xuất dựa trên pixel, nhưng 50 – 60 ký tự là một nguyên tắc chung.

   Vì vậy, hãy giữ các thẻ tiêu đề của bạn ở khoảng độ dài này”.

+ SEMRush đề xuất giới hạn độ dài thẻ tiêu đề

    SEMRush tiến thêm một bước nữa và khuyên bạn nên giới hạn độ dài thẻ tiêu đề để “hiệu quả”.

   “Giới hạn kích thước thẻ tiêu đề của bạn, các thẻ tiêu đề hiệu quả nhất có độ dài khoảng 10-70 ký tự. Chúng bao gồm khoảng trắng, vì vậy hãy ghi nhớ điều này khi tạo thẻ tiêu đề của bạn.

     Nếu quá dài, thẻ tiêu đề sẽ bị cắt khỏi màn hình không hiển thị đầy đủ thông điệp ”.

+ Google không đề xuất độ dài thẻ tiêu đề

    Không nơi nào trong các trang hỗ trợ thẻ tiêu đề nhà phát triển và quản trị trang web của Google mà Google đề xuất kích thước thẻ tiêu đề tối ưu.

    Các đề xuất giữ thẻ tiêu đề dài dưới bảy mươi ký tự bắt nguồn từ bên ngoài Google, chúng không phải là đề xuất của Google.

+ Độ dài thẻ tiêu đề tốt nhất

    Google chỉ khuyên rằng thẻ tiêu đề phải ngắn gọn và mô tả chính xác nội dung của trang. Các khuyến nghị SEO cho độ dài thẻ tiêu đề nên thừa nhận rằng Google hiển thị khoảng 70 ký tự trong SERPs nhưng bạn có thể sử dụng thêm ký tự nếu cần.

    Điều này cho phép nhà xuất bản sử dụng nhiều từ cần thiết trong thẻ tiêu đề và không phải lo lắng về giới hạn 70 ký tự nếu thương hiệu trang web của họ đẩy số từ vượt quá giới hạn 70 ký tự.

    Bảy mươi ký tự có lẽ nên được coi là một giới hạn mềm mà nhà xuất bản có thể sử dụng để mô tả nội dung của một trang web. Bất kỳ không gian còn lại nào cũng có thể được sử dụng cho việc xây dựng thương hiệu trang web.

    Tuy nhiên, nếu tên công ty hoặc thương hiệu của bạn ở cuối thẻ tiêu đề vượt quá 70 ký tự thì đó không phải là điều đáng lo ngại về giới hạn thẻ tiêu đề 70 ký tự nhân tạo đó.

    Bất kể thẻ tiêu đề được hiển thị như thế nào, Google vẫn sẽ tính đến toàn bộ thẻ tiêu đề.