CÁC CHỈ SỐ CẦN QUAN TÂM KHI CHẠY GOOGLE ADS

 I. Chỉ số hiệu suất quảng cáo Google Ads cơ bản

 - Số nhấp chuột (click): Được tính khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của các bạn, nó thể hiện rõ số lượng truy cập vào website của các bạn thông qua kênh AdWords.

 - Lượt hiển thị (impression): Hiển thị sẽ được tính mỗi khi quảng cáo của các bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

 - Tỷ lệ nhấp (CTR): Con số này tính bằng % và nó thể hiện tần suất người dùng search và thấy được quảng cáo của các bạn và kết thúc bằng việc bấm vào quảng cáo. Chỉ số này rất quan trọng, vì có thể lấy nó để đánh giá quảng cáo của các bạn đang hoạt động tốt hay không.

 - CPC tối đa: Là số tiền cao nhất mà các bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo của các bạn.

 - CPC trung bình: Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) trung bình là số tiền bạn trả cho quảng cáo chia cho số lần nhấp.

 - % Lượt hiển thị (vị trí đầu tiên): là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (top 4).

 - % Lượt hiển thị (vị trí đầu tiên nhất): là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị của bạn được hiển thị là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (top 1).

 II. Chỉ số hiệu suất hiển thị

 1. Tỷ lệ hiển thị trên Mạng tìm kiếm: là số lần hiển thị bạn đã nhận được trên mạng tìm kiếm chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện để nhận. Tỷ lệ hiển thị càng cao càng tốt, thang điểm là 100%. Nếu tỷ lệ hiển thì thấp thì có thể là do xếp hạng quảng cáo hoặc do ngân sách.

 2. “Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng)” là phần trăm số lần hiển thị ước tính trên mạng tìm kiếm mà quảng cáo của bạn không nhận được do xếp hạng quảng cáo thấp.

 3. Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách): ước tính tần suất quảng cáo của bạn đã không hiển thị trên Mạng tìm kiếm do ngân sách thấp.

 III. Chỉ số chuyển đổi

 + Chuyển đổi: Xem số lần quảng cáo của bạn đã dẫn khách hàng đến một hành động bạn đã xác định là có giá trị, chẳng hạn như bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

 + Chi phí / chuyển đổi: Chi phí / ch.đổi cho bạn biết chi phí trung bình của mỗi chuyển đổi.

 + Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết tần suất trung bình một lần tương tác dẫn đến chuyển đổi.

 * Chú ý: Cách xem các chỉ số chuyển đổi: Để xem các cột trên bạn có thể xem cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo hay cấp độ từ khóa (trong trường hợp này bạn phải cài đặt chuyển đổi trước).