THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ ?

 Truyền thông là quá trình mang tính chiến lược khi doanh nghiệp tích hợp hiệu quả các công cụ để hướng tới thay đổi, duy trì và phát triển nhận thức, cảm xúc, hành vi của công chúng nhận tin mục tiêu. Một trong những điều quan trọng và thiết yếu trong quá trình truyền thông là truyền tải thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng. Vậy thông điệp là gì và làm sao để thực hiện nó một cách hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 1. Thông điệp truyền thông là gì?

 Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong một ngày người bình thường tiếp nhận từ 3000 - 4000 thông tin Marketing. Với một khối lượng thông tin khổng lồ như vậy rất khó để người tiêu dùng có thể dung nạp hết. Vậy nên thông điệp truyền thông là cách tốt nhất mà bạn có thể khiến cho họ nhận thức và hướng sự chú ý đến thương hiệu.

 Thông điệp truyền thông - Media Message là nội dung mà doanh nghiệp muốn truyền tải hoặc phương thức hướng người tiêu dùng biết đến tầm nhìn và sứ mệnh. Bạn cũng có nhìn nhận về thông điệp truyền thông thông qua những quan điểm sau:

  Thông điệp truyền thông là cụm từ, câu hoàn chỉnh, dấu hiệu, biểu tượng hay phương tiện truyền tải ý nghĩa nội dung cụ thể tới công chúng nhận tin mục tiêu

  Thông điệp truyền thông còn có thể hiểu là cách mà các ý tưởng, suy nghĩ được diễn đạt một cách gọn gàng, kín đáo với những hình thức thích hợp để truyền tải đến đối tượng nhận tin.

  Thông điệp truyền thông là các nội dung được mã hóa dưới dạng các yếu tố minh họa phụ thuộc vào điều kiện các công cụ và phương tiện truyền tải như âm thanh, hình ảnh, chữ…

 Dưới góc nhìn của những người làm Marketing, Thông điệp truyền thông là biểu hiện mà những nhà quản trị Marketing muốn đối tượng nhận tin lưu lại trong tâm trí tác động đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của họ với mục tiêu chiến lược là đóng góp vào giá trị thương hiệu.

 2. Tại sao doanh nghiệp lại cần đến thông điệp truyền thông?

 Vai trò lớn nhất mà thông điệp truyền thông đem lại chính là sự thay đổi tích cực trong nhận thức, cảm xúc và hành vi của công chúng mục tiêu với thương hiệu. Bởi bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn thương hiệu mình có được dấu ấn trong tâm trí của khách hàng, bên cạnh yếu tố về cảm xúc, họ còn có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành.

 Một thông điệp truyền thông sáng tạo sẽ:

 + Thu hút thêm nhiều sự chú ý của khách hàng hơn về thương hiệu

 + Tạo nên tính nhắc nhở và cân nhắc đến sản phẩm của thương hiệu đầu tiên khi khách hàng nảy sinh nhu cầu

 + Là động lực để khách hàng tìm kiếm nhiều thông tin về sản phẩm

 + Thông tin sẽ được xử lý ở mức độ sâu hơn giúp khách hàng nắm bắt thêm nhiều giá trị doanh nghiệp đem lại.