Ảnh hưởng của Virus Corona (COVID-19) với quảng cáo lưu lượng khách đến cửa hàng

  Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với Virus Corona (COVID-19), hiện bạn có thể dùng mục tiêu lưu lượng khách đến cửa hàng ở hầu hết các quốc gia để mọi người tìm thấy mặt hàng họ cần. Ngoài ra, còn có một số tính năng mới dưới đây mà bạn dùng được cho quảng cáo lưu lượng khách đến cửa hàng để giữ an toàn cho khách hàng và doanh nghiệp.

Những thay đổi đối với quảng cáo lưu lượng khách đến cửa hàng và mức độ ảnh hưởng của nó

  - Nút kêu gọi hành động mới cập nhật: Giờ đây, bạn có thể thêm nút kêu gọi hành động Gọi và Nhắn tin ngay. Qua đó, khách hàng có thể liên hệ với cửa hàng của bạn để lựa chọn hình thức giao hàng hoặc đặt mua rồi tự đến lấy, bạn cũng có thể thêm nút kêu gọi hành động Đặt hàng ngay. Nếu thêm nút Xem đường đi thì khi mọi người chọn nút đó, Công cụ tìm vị trí cửa hàng sẽ mở ra thay vì mở bản đồ.

  - Thông tin cho những người nhìn thấy quảng cáo của bạn: Những người nhìn thấy quảng cáo lưu lượng khách đến cửa hàng có thể thấy một thông báo ngắn, khuyên họ nên xem hướng dẫn của chính quyền địa phương về virus corona trước khi ghé cửa hàng.

  - Thay đổi dịch vụ tạm thời: Bạn có thể hiển thị các thay đổi dịch vụ tạm thời trên Trang cửa hàng của mình để khách hàng biết nên làm gì, chẳng hạn như cắt giảm thời gian mở cửa hoặc tạm thời đóng cửa.

  * Lưu ý: một số thay đổi dịch vụ tạm thời sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo của bạn. Ví dụ như: quảng cáo sẽ không phân phối cho cửa hàng được đánh dấu là tạm thời đóng cửa và bạn không phải trả phí cho quảng cáo đó.

  Trong thời gian này, bạn nên cập nhật phần nội dung trong quảng cáo để mọi người biết hoạt động của cửa hàng bạn có thay đổi gì. Ví dụ: bạn có thể báo cho khách hàng biết về các lựa chọn ở cửa hàng mình, chẳng hạn như giao hàng miễn phí, cắt giảm thời gian mở cửa hoặc các khung giờ mua sắm dành riêng cho nhân viên y tế hay người già.