SỨC MẠNH CỦA HÒA NHẬP VÀ SỰ ĐA DẠNG TRONG QUẢNG CÁO

      Sự hòa nhập và đa dạng là một trong những yếu tố được các thương hiệu sử dụng để làm cho quảng cáo của họ vừa sáng tạo vừa hiệu quả. Hãy cùng theo dõi một số thông tin sau

Tầm quan trọng ngày càng tăng của hòa nhập và đa dạng

     Trong mười năm qua, chúng ta đã thấy một sự thay đổi lớn trong xã hội xung quanh sự bình đẳng và đại diện. Các phong trào đã gia tăng xung quanh quyền của các nhóm cụ thể. Trong 17 mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, được thông qua vào năm 2015, là lời kêu gọi hành động để “đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái” và để “giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia”. Mục tiêu thứ hai này kêu gọi sự hòa nhập, bất kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật, chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo hoặc tình trạng kinh tế.

Nhưng điều này có liên quan gì đến quảng cáo ?

      Thay vì là một tấm gương phản chiếu xã hội, quảng cáo có một khả năng mạnh mẽ để định hình nó. Sáng tạo tốt nhất không thể chỉ bán sản phẩm và xây dựng tài sản thương hiệu, nó có thể thay đổi hành vi và định hình xã hội. Thật vậy, một số người tiêu dùng tin rằng quảng cáo là công cụ tạo ra và củng cố những định kiến ​​tiêu cực. Do đó, ngành có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt sự thay đổi.