QUẢNG CÁO FACEBOOK GIÚP THÚC ĐẨY NGƯỜI DÙNG TÌM KIẾM TRỰC TUYẾN

 Để lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo tốt, các nhà quảng cáo cần tìm hiểu những gì thúc đẩy các khách hàng tìm kiếm thông tin và click chuột vào các quảng cáo, xa hơn nữa là mua hàng. Qua phân tích từ nghiên cứu Lập kế hoạch kênh chéo cho giai đoạn tìm kiếm của Facebook IQ, Quảng cáo Facebook có tác động thúc đẩy người dùng tìm kiếm trực tuyến. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay Quảng cáo Facebook đã thúc đẩy người dùng tìm kiếm trực tuyến như thế nào trong bài viết dưới đây.

 Quảng cáo Facebook giúp chi tiêu quảng cáo hiệu quả hơn

 Vào năm 2020, nhóm nghiên cứu Facebook Marketing Science đã khám phá cách tiếp xúc với quảng cáo trên Facebook có thể ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm của mọi người và tác động đến hiệu suất chiến dịch tìm kiếm trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Họ nhận thấy rằng các chiến dịch quảng cáo trên Facebook có thể giúp tối ưu chi phí mỗi nhấp chuột, tăng tỷ lệ nhấp. Hơn nữa quảng cáo Facebook nâng cao hiệu quả cho quảng cáo tìm kiếm có trả tiền và tăng khối lượng lưu lượng truy cập đến các trang web của nhà quảng cáo.

 Tìm kiếm trên Social Media Media tăng

 Theo một nghiên cứu vào năm 2021, 35% người lớn Mỹ được khảo sát nói rằng Social Media được dùng như một nguồn thông tin cho việc tìm kiếm, tăng khoảng 10% so với năm 2019. Trong khoảng thời gian này, việc sử dụng tìm kiếm trên website giảm gần một phần ba, từ 59% năm 2019 xuống còn 38% vào năm 2021.

 Quảng cáo Facebook tối ưu hóa các điểm tiếp xúc khác

 Trung bình, quảng cáo trên Facebook thúc đẩy cho hơn 19% lượt truy cập trang web được tìm kiếm không phải trả tiền và thêm 10% cho lượt truy cập được tìm kiếm có trả tiền so với khi mọi người không nhìn thấy quảng cáo Facebook.

 Các tìm kiếm và nhấp chuột gia tăng được thúc đẩy bởi quảng cáo Facebook có khả năng thực hiện hành động trên trang web trong suốt thời gian truy cập của họ (bao gồm mua hàng, thêm mặt hàng vào giỏ hàng và xem nội dung cụ thể). Trung bình, cứ 1 trong số 2 người được khảo sát có lượt truy cập trang web tìm kiếm gia tăng được thúc đẩy bởi quảng cáo Facebook dẫn đến một hành động khác trên trang web bán hàng.

 Ngoài việc tăng lưu lượng truy cập trang web thông qua tìm kiếm, Facebook đã thúc đẩy khách hàng tiềm năng chất lượng cao thông qua tìm kiếm sau đó được chuyển đổi cao.

 Trong thế giới đa kênh, việc sử dụng tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng giúp tận dụng tối đa mọi chi phí và hiệu quả quảng cáo.

 Quảng cáo Facebook ads cung cấp giá trị gia tăng trên toàn bộ kế hoạch Marketing, có khả năng giúp tăng hiệu quả của các kênh tìm kiếm. Đồng thời Quảng cáo Facebook thúc đẩy mua hàng và mang sản phẩm tới đối tượng mục tiêu của bạn. Đây chính là một kênh quảng cáo đáng đầu tư cho các doanh nghiệp trong thế giới đa kênh hiện nay.