Khóa Học Google Adwords Tìm Kiếm

Nội dung 1: Khởi Động với Google Adwords

· Giới thiệu về Google Adwords

· Các thuật ngữ cơ bản trong Google Adwords

· Google Adwords vs. Các kênh marketing online khác

· Hành vi của người tìm kiếm

· Tìm hiểu cấu trúc tài khoản Google Adwords

· Quy trình triển khai chiến dịch quảng cáo Google Adwords hiệu quả

· Xác định mục tiêu, ngân sách và chiến lược quảng cáo

· Nghiên cứu từ khóa

· Sử dụng công cụ lập kế hoạch từ khóa (Keyword Planner)

· Nhận diện những từ khóa ít cạnh tranh nhưng hiệu quả kinh doanh cao

· Các loại đối sách từ khóa

· Từ khóa phủ định (cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo)

· Tạo danh sách từ khóa phủ định có thể được thêm vào nhiều chiến dịch

· Các phương thức thanh toán khi chạy quảng cáo Google Adwords

· Tạo chiến dịch & quảng cáo trong Google Adwords

· Hỗ trợ từng học viên tạo quảng cáo thành công

· Ý nghĩa của các thuật ngữ, thông số trong Google Adwords

· Một số thiết lập cơ bản cần cài đặt sớm để hạn chế mất tiền oan

· Sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo

· Thiết lập chia sẻ quyền truy cập tài khoản cho nhiều người dùng

· Chính sách quảng cáo của Google Adwords


Nội dung 2: Vượt chướng ngại vật

· Lý thuyết xếp hạng quảng cáo của Google Adwords

· Hiểu rõ cách tính tiền của Google Adwords

· Điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng

· Cách tăng điểm chất lượng

· Cách tổ chức tài khoản hiệu quả

· Cách trình bày trang đích hiệu quả

· Cách viết quảng cáo hiệu quả

· Các tiện ích mở rộng quảng cáo:

· Tiện ích mở rộng cuộc gọi (số điện thoại)

· Tiện ích mở rộng liên kết

· Tiện ích mở rộng địa điểm

· Tiện ích mở rộng chú thích

· Các tiện ích mở rộng khác

· Các chiến lược đấu thầu trong Google Adwords:

· CPC thủ công

· CPC nâng cao

· Nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm (TOP 4, trang nhất)

· CPA mục tiêu

· Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu

· Tối đa hóa số nhấp chuột

· Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu

· Sử dụng ngân sách chia sẻ cho các chiến dịch

· Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo


Nội dung 3: Tăng tốc

· Thiết lập vùng địa lý cho quảng cáo

· Điều chỉnh giá thầu theo vùng miền

· Thiết lập quảng cáo theo các thiết bị người dùng

· Điều chỉnh giá thầu theo thiết bị người dùng

· Lập lịch chạy quảng cáo

· Điều chỉnh giá thầu theo thời gian

· Đọc và hiểu kỹ các báo cáo trong Google Adwords:

· Báo cáo thời gian (ngày trong tuần, giờ trong ngày…)

· Báo cáo vị trí người dùng

· Báo cáo cụm từ tìm kiếm

· Các loại báo các khác

· Tạo báo cáo tùy chỉnh và cấu hình gửi báo cáo định kỳ

· Tối ưu tài khoản dựa trên những phân tích từ báo cáo


Nội dung 4: Về đích

· Những chiêu trò chơi xấu của đối thủ

· Chức năng tự động tự gán thẻ trong Google Adwords

· Bí quyết giảm thiểu bị chơi xấu

· Tracking, đo lường độ hiệu quả chiến dịch

· Một số kiến thức bí mật chỉ dành riêng cho học viên của SINBAD

· Sử dụng Google Adwords trong một chiến dịch Digital Marketing tổng thể

· Phổ biến chương trình hỗ trợ sau khóa học & Giao lưu

Thời gian học: 9h đến 11h30. Riêng nhân viên công ty liên hệ trực tiếp qua số QQ:1930346853

Địa chỉ học: 254, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

Đăng ký online