Khóa học adwords căn bản

1. Giới thiệu Google Adwords

a. Tổng quan về quảng cáo trên Google AdWords
b. Cách thức AdWords hoạt động
c. Tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến
d. Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm và quảng cáo Google
e. Theo dõi kết quả dựa trên mục tiêu quảng cáo
f. Cách AdWords tính chi phí quảng cáo
g. Hiểu vị trí quảng cáo và xếp hạng quảng cáo
h. Mạng Google
i. Các vị trí xuất hiện quảng cáo


2. Quản lý tài khoản

a. Ý nghĩa các tab trong tài khoản quảng cáo AdWords
b. Cài đặt và các thay đổi sau khi cài đặt tài khoản AdWords
c. Thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ
d. Hiểu cảnh báo và thông báo
e. Tổ chức tài khoản AdWords


3. Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo

a. Tổ chức chiến dịch & quảng cáo trong tài khoản AdWords
b. Tạo chiến dịch quảng cáo Google AdWords
c. Chọn chiến dịch phù hợp với mục tiêu quảng cáo
d. Cài đặt vị trí và ngôn ngữ
e. Giá thầu và ngân sách
f. Cách phân phối quảng cáo
g. Hiểu trạng thái chiến dịch
h. Tạo & quản lý nhiều chiến dịch
i. Giá thầu mặc định cho nhóm quảng cáo
j. Tạo nhóm quảng cáo
k. Cách nhóm này hoạt động
l. Hiểu trạng thái nhóm quảng cáo


4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa

a. Cách từ khóa hoạt động
b. Đối sánh từ khóa (đối sánh rộng – đối sánh cụm từ – đối sánh chính xác)
c. Từ khóa phủ định
d. Cách tạo danh sách từ khóa
e. Hiểu trạng thái từ khóa
f. Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động


5. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ và vị trí

a. Chọn cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn
b. Nhắm mục tiêu quảng cáo đến vị trí địa lý
c. Loại trừ quảng cáo khỏi vị trí đia lý đã chọn
d. Tùy chọn vị trí nâng cao
e. Tùy chỉnh nhắm mục tiêu theo vị trí


6. Định dạng quảng cáo

a. Quảng cáo hình ảnh – b. Quảng cáo văn bản
c. Mẹo tạo quảng cáo văn bản thành công
d. Chọn định dạng quảng cáo
e. Nguyên tắc quảng cáo google
f. Hiểu trạng thái quảng cáo của bạn
g. Quảng cáo bị tạm dừng và qui trình phê duyệt


7. Ngân sách và đặt giá thầu

a. Đặt ngân sách cho chiến dịch quảng cáo
b. Lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách của bạn
c. Tránh ngân sách hàng ngày bị cạn
d. Khái niệm về đặt giá thầu
e. Điều chỉnh giá thầu
f. Chọn số tiền giá thầu hiệu quả với bạn


8. Đo lường và tối ưu hóa

a. Đo lường lợi tức đầu tư
b. Đo lường lượng truy cập vào trang web
c. Đo lường nhận thức thương hiệu
d. Đo lường doanh thu và chuyển đổi
e. Thiết lập theo dõi chuyển đổi
f. Công cụ lập kế hoạch từ khóa


9. Quản lý nhiều tài khoản

a. Sơ lược về MCC và các lý thuyết liên quan
b. Dùng MCC để quản lý nhiều tài khoản.

Thời gian học: 9h đến 11h30. Riêng nhân viên công ty liên hệ trực tiếp qua số QQ:1930346853

Địa chỉ học: 254, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

 

Đăng ký online